PORTFOLIO / MILAN JEVERIČIĆ

Ipsum

Agencija ML-Kom nastala je kao ideja mladog preduzetnika iz Užica, sa ciljem pružanja najkvalitetnijih usluga u oblasti marketinga i projektnog menadžmenta, a u cilju unapređenja poslovanja kompanija partnera. Agencija je osnovana 2014. godine i od tada učestvovala u realizaciji nekoliko projekata u kompanijama u automobilskoj industriji (Auto-Garant, AGAL, Fleet Partner itd) kao i nevladinom sektoru. Tokom realizacije projekata pokriven je veliki broj oblasti: · Pružanje operativne pomoći u vezi sa upravljanjem · Učešće u izradi strategija kompanije · Organizaciono planiranje · Transformisanje poslovnih procesa · Izrada i realizacija strateških i operativnih marketing planova · Stručna predavanja u cilju podizanja kompetenci učesnika na projektima